pagdurog pakyawan garnet at amethyst maluwag na mga gembatos