localization ng pandurog ng ginto sa witswatersand